Top banner

Der er ingen krav om, at man skal dyrke i sin nyttehave.

Lejebetingelser:

 

VIGTIGT vedrørende Affald:

Det er tilladt at etablere en kompostbeholder i nyttehaven, således at planteaffald kan komposteres på en forsvarlig måde.

Der skal affaldssorteres i de rigtige beholdere i affaldsgården. Der vil være beholdere i affaldsgården i perioden 1. april - 31. oktober. I den mellemliggende periode skal man selv sørge for at bortskaffe sit affald.

Hvis man er i tvivl, så kommes affaldet i restaffald. En god regel er, at emballage skal være tømt for indhold.

Der skal foretages følgende sortering:
Rest/madaffald (mad kun i lukkede plastposer), papir, plast, glas, metal og pap. Bemærk beholdere vil kun være opstillet i perioden april - oktober.

Haveaffald skal afleveres i bås for haveaffald.

Storskrald som havemøbler, grill m.v. samt byggeaffald skal afleveres på Genbrugsstationen, Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby. Det må ikke placeres i affaldsgården.

Mere info om at sortere affald kan læses på www.brondby.dk/affald.

 

Sådan kan du rottesikre dit skur eller drivhus:

Man kan rottesikre med trådnet (dvs. galvaniseret jerntråd med en tykkelse på ca. 1 mm og med en maskestørrelse på højst 20 mm).

Nettet fæstnes til bygningen og graves enten 60 cm lodret ned, eller 15-20 cm ned og derefter 50 cm vandret væk fra bygningen.

Man kan også grave eternitplader 60 cm. lodret ned hele vejen rundt om bygningen.

 

Biodiversitet i nyttehaverne:

Brøndby Kommune har fokus på biodiversitet, hvilket selvfølgelig også gælder for nyttehaverne. Hvis du ønsker at dyrke blomster og andre ting, som understøtter biodiversitet, så skal du være opmærksom på følgende:

1.  at bed skal holdes og være tydeligt afgrænset.

2.  at det ikke må ligge lige op af skel, så dine planter spreder sig ind til nabo m.v.

3.  at der ikke må være frø der kan sprede sig til andre haver og særligt de haver,  som dyrker afgrøder i haven.

Man kan sige, at du inden for reglerne kan dyrke de ting du lyster, så længe det du dyrker bliver i din have.

 

Klik her og se en oversigt over nyttehaverne